Specialisatie

Mede-eigendom is een zeer ingewikkelde aangelegenheid. Specialisatie is vaak een noodzaak. Wij maken ons sterk dat we dankzij bouwtechnische studies, jaren praktijkervaring en voortdurende opleidingen een gespecialiseerde begeleiding en correct technisch, administratief en juridisch beheer kunnen waarborgen.

Met onze gespecialiseerde boekhoudingsoftware en vakkennis kunnen wij een professioneel financieel beheer van de gemene delen waarborgen. De boekhouding gebeurt uiteraard volgens het wettelijk boekhoudkundig stelsel.


Onafhankelijkheid

Wij houden ons strikt aan de deontologische code. Om volledige autonomie te waarborgen zijn wij niet gelieerd met enige aannemer, bouwpromotor, verzekeringsmakelaar of vastgoedverkoper. Bij ons geen vriendjespolitiek, commissies of zwart werk.
We hebben over de jaren heen (+30 jaar) een netwerk van degelijke aannemers en techniekers uitgebouwd die voor ons net dat beetje meer zullen doen, maar uiteraard kan iedere erkende vakman van uw keuze aan de slag.
Zonder onze onafhankelijkheid als syndicus in het gedrang te brengen kunnen wij tevens voor u optreden als rentmeester (beheer van uw privé patrimonium).


Bereikbaarheid

In geval van nood is een onmiddellijke interventie mogelijk. Buiten onze kantooruren zijn wij steeds 24/24 7/7 bereikbaar, zonder meerkost. Dit is niet via een call-center, maar met de syndici zelf.


Transparantie

Onze ramingen en eindafrekeningen geven een klaar en duidelijk beeld.
Door elke eigenaar-klant een unieke webstek te geven op onze nieuwe website garanderen wij de openbaarheid van de documenten eigen aan het gebouw. De privacy van de klant wordt gewaarborgd door beveiliging van zijn/haar webpagina met een eigen login naam en wachtwoord.


Kwaliteit dienstverlening

Elke melding is van belang, van het kleinste tot het grootste. Elk probleem is een uitdaging en verdient de nodige aandacht.
Het geheel is meer dan de som van de delen, maar bij ons bent u geen nummer. Ondanks het feit dat wij de belangen van de gemeenschap van mede-eigenaars vertegenwoordigen en steeds zullen vrijwaren, wordt u als klant-eigenaar als individu geholpen met oplossingen en advies op maat van uw problemen.
Door al onze werknemers jaarlijks vervolmakingscursussen te laten volgen, kan de noodzakelijke kwaliteit en service geleverd worden.Professionalisme

Niet alleen het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering, maar ook kleine herstellingen en dagelijkse onderhoud volgen wij accuraat op.
Wij maken er een punt van dat alle grote investeringswerken technisch goed onderbouwd worden met de nodige bestekken, maar ook op administratief en juridisch vlak is de nodige know-how beschikbaar.